NICRO 901 K-3S

Průmyslový čistič

NICRO 901 K-3S Průmyslový čistič

NICRO 901 K-3S je vysoce účinný průmyslový čistič pro široké spektrum použití. Optimální pro rychlé a důkladné odmaštění zejména kovových materiálů před dalším technologickým krokem – lepení nebo další povrchové úpravy. Čisticí prostředek doporučený před aplikací montážních past, mazacích olejů a tuků. Odpařuje se bezezbytku, nezpůsobuje korozi. Je biologicky odbouratelný.

Balení, objednací číslo, stav a cena:

Vlastnosti

 • velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální tuky a oleje
 • rozpouští i zoxidovaná a zapečená maziva
 • odplavuje mechanické nečistoty, včetně měkkých typů karbonů
 • rychle odmašťuje kovy, pryž, plastické hmoty (před aplikací na plasty je nutno vyzkoušet jejich odolnost), sklo a jiné materiály
 • odpařuje se bezezbytku a ve velmi krátké době
 • nezpůsobuje korozi
 • neobsahuje jedovaté výpary
 • nenapadá povrchové úpravy kovů
 • snižuje čas potřebný na čištění a odmaštění, zrychluje montážní práce
 • biologicky odbouratelný

Použití

 • pro odmaštění povrchů různých materiálů před lepením nebo povrchovou úpravou v nejrůznějších oblastech průmyslu a opravárenství
 • k odstranění mazacích tuků nebo olejů z ložisek, pohyblivých dílů a kluzných ploch
 • doporučený odmašťovací prostředek před aplikací montážních past Thermocup 1200, 1400 a 1500 Nuclear nebo speciálních mazacích tuků NICRO 550, NICRO 636 a ostatních maziv
 • servisní a údržbářské dílny – spalovací, elektrické motory, stavební stroje, jeřáby, výtahy, hydraulická čerpadla, turbíny, parogenerátory, reaktor, mikro a nanotechnologie, lepící technika, textilní strojní výroba, elektronika, chemický, dřevozpracující průmysl, vhodný také jako čistič brzd
 • používá se výhradně lokálně a není určen pro použití jako náplň do mycích stolů

Výhody CO2 výtlačného plynu u spreje:

 • neutrální pro životní prostředí, nehořlavý a netoxický
 • 100 % čistá aktivní látka, výtlačný plyn nereaguje s jinými chemickými látkami
 • více aktivní látky, aerosol obsahuje pouze cca 3% hnacího plynu CO2

Aplikace

 • před použitím sprej protřepejte
 • aplikujte nástřikem v tenkých vrstvách na zařízení ze vzdálenosti 20–25 cm.
 • použití pro lokální čištění a odmašťování pomocí spreje nebo mechanického či tlakového rozprašovače
 • v případě malých součástek a dílů je ideální aplikace ponorem s použitím jemného kartáčku nebo textilie
 • při velkém znečištění aplikaci opakujte
 • v případě plastů a nátěrů by měl být, před použitím čističe NICRO 901 K-3S, proveden test kompatibility

Související nebo podobné produkty

Náhledový obrázek Thermocup 1200
Thermocup 1200 | montážní pasta
RTV 102 Silikonový tmel bílý
RTV 102 | Silikonový tmel bílý
NICRO LOK 22-42 Anaerobní lepidlo
LOK 22-42 | Anaerobní lepidlo na šroubové spoje