NICRO 901 K-3S

Průmyslový čistič

Domů   |   Čištění

Náhledový obrázek NICRO 901 K-3S

NICRO 901 K-3S je vysoce účinný průmyslový čistič pro široké spektrum použití. Optimální pro rychlé a důkladné odmaštění zejména kovových materiálů před dalším technologickým krokem – lepení nebo další povrchové úpravy. Čistící prostředek doporučený před aplikací montážních past, mazacích olejů a tuků. Odpařuje se bezezbytku, nezpůsobuje korozi. Biologicky odbouratelný.

Balení, objednací číslo, stav a cena:

Vlastnosti
 • velmi dobře rozpouští živočišné, rostlinné a minerální tuky a oleje
 • rozpouští i zoxidovaná a zapečená maziva
 • odplavuje mechanické nečistoty, včetně měkkých typů karbonů
 • rychle odmašťuje kovy, pryž, plastické hmoty (před aplikací na plasty je nutno vyzkoušet jejich odolnost), sklo a jiné materiály
 • odpařuje se bezezbytku a ve velmi krátké době
 • nezpůsobuje korozi
 • neobsahuje jedovaté výpary
 • nenapadá povrchové úpravy kovů
 • snižuje čas potřebný na čištění a odmaštění, zrychluje montážní práce
 • biologicky odbouratelný
 • hnací plyn u spreje je CO²
Použití
 • pro odmaštění povrchů různých materiálů před lepením nebo povrchovou úpravou v nejrůznějších oblastech průmyslu a opravárenství
 • k odstranění mazacích tuků nebo olejů z ložisek, pohyblivých dílů a kluzných ploch
 • doporučený odmašťovací prostředek před aplikací montážních past Thermocup 1200, 1400 a 1500 Nuclear nebo speciálních mazacích tuků NICRO 550, NICRO 636 a ostatních maziv
 • servisní a údržbářské dílny – spalovací, elektrické motory, stavební stroje, jeřáby, výtahy, hydraulická čerpadla, turbíny, parogenerátory, reaktor, mikro a nanotechnologie, lepící technika, textilní strojní výroba, elektronika, chemický, dřevozpracující průmysl, vhodný také jako čistič brzd
 • používá se výhradně lokálně a není určen pro použití jako náplň do mycích stolů
Aplikace
 • před použitím sprej protřepejte
 • aplikujte nástřikem v tenkých vrstvách na zařízení ze vzdálenosti 20–25 cm.
 • použití pro lokální čištění a odmašťování pomocí spreje nebo mechanického či tlakového rozprašovače
 • v případě malých součástek a dílů je ideální aplikace ponorem s použitím jemného kartáčku nebo textilie
 • při velkém znečištění aplikaci  opakujte
 • v případě plastů a nátěrů by měl být před použitím čističe NICRO 901 K-3S proveden test kompatibility

Výhody CO² výtlačného plynu:

 • neutrální pro životní prostředí
 • nehořlavý a netoxický
 • nereaguje s jinými chemickými látkami
 • tedy: 100 % čistá aktivní látka
 • vyšší výtěžnost, protože podíl hnacího plynu CO² je pouze cca 3 % z celkového produktu

Související nebo podobné produkty

náhledový obrázek Thermocup 1200
Thermocup 1200 | montážní pasta
Náhledový obrázek RTV 102
RTV 102 | Silikonový tmel bílý
Náhledový obrázek NICRO LOK 22-42
LOK 22-42 | Anaerobní lepidlo na šroubové spoje